Список дисциплін, які викладаються у 2020/2021 н.р. 

 • Технології нанесення покриттів та модифікації матеріалів
Регламент  /  Робоча програма
 • Наноматеріали і нанотехнології в медицині та техніці
Регламент  /  Робоча програма
 • Біологічні системи
Регламент  /  Робоча програма
 • Електронні процеси у наноматеріалах
Регламент  /  Робоча програма
 • Практичні методи електронної мікроскопії
Регламент  /  Робоча програма
 • Самоорганізація у наносистемах
Регламент  /  Робоча програма
 • Техніка телекомунікаційних систем зв'язку НВЧ та оптичного діапазону 
Регламент  /  Робоча програма
 • Основи сучасної спектроскопії
Регламент  /  Робоча програма
 • Сучасна наноінженерія
Регламент  / Робоча програма
МАГІСТР (Біомедична інженерія)
 
 • Біологічні системи
Регламент  /  Робоча програма 
 • Біоматеріали
Регламент  /  Робоча програма 
 • Біомеханіка
Регламент  /  Робоча програма
 • Біомедична електроніка
Регламент  /  Робоча програма
 • Біомедичні вимірювальні прилади та сенсори 
Регламент  /  Робоча програма 
 • Методи обробки біомедичних сигналів
Регламент  /  Робоча програма
 • Медична фізика. Радіологія. Радіотерапія. Захист від радіації
Регламент  /  Робоча програма
 • Програмне забезпечення для медичних приладів
Регламент  /  Робоча програма
 • Інформаційні комп'ютерні системи в медицині
Регламент  /  Робоча програма
 • Моделювання біофізичних процесів
Регламент  /  Робоча програма
 • Нейронні системи
Регламент  /  Робоча програма
 • Телемедицина
Регламент  /  Робоча програма
БАКАЛАВР
I курс
 • Вступ до спеціальності
Регламент  /  Робоча програма
II курс
 • Штучний інтелект та нейронні мережі

Регламент  /  Робоча програма

 • Електротехнічні матеріали
Регламент  /  Робоча програма
 • Матеріали і компоненти електроніки

Регламент  /  Робоча програма

 • Теорія поля

Регламент  /  Робоча програма

 • Технічна електродинаміка
Регламент  /  Робоча програма
 • Чисельні методи моделювання фізичних систем
Регламент  /  Робоча програма
III курс
 • Функціональна мікро- та наноелектроніка

Регламент  /  Робоча програма

 • Імовірнісні основи обробки даних

Регламент  /  Робоча програма

 • Методи моледювання та синтез електронних систем

Регламент  /  Робоча програма

 • Фізхімія наноструктур

Регламент  /  Робоча програма

 • Вакуумна та плазмова електроніка
Регламент  /  Робоча програма
 • Фундаментальні основи нанотехнологій
Регламент 3.сем 5 сем.  /  Робоча програма
 • Прикладна біофізика
Регламент  /  Робоча програма
 • Основи наноелектроніки
Регламент  /  Робоча програма
IV курс
 • Електротехнічні матеріали у медицині

Регламент  /  Робоча програма

 • Методи математичної фізики

Регламент  /  Робоча програма 

 • Вакуумна та плазмова електроніка

Регламент  /  Робоча програма

 • Біомедична інформатика

Регламент  /  Робоча програма

 • Методи аналізу медико-біологічної інформації

Регламент  /  Робоча програма

 • Квантова та оптоелектроніка (7 семестр)
Регламент  / Робоча програма
 • Фізика електронних процесів
Регламент  /  Робоча програма
 • Біомедична інформатика
Регламент  /  Робоча програма
 • Квантова та оптоелектроніка (8 семестр)
Регламент  /  Робоча програма
МАГІСТР (Мікро- та наносистемна техніка)
 
 • Комп'ютерні технології в електроніці

Регламент  / Робоча програма

 • Мікропроцесорні системи та інженерний супровід обладнання

Регламент  /  Робоча програма

 • Сучасні перспективні методи обробки матеріалів

Регламент 1 сем. 2 сем /  Робоча програма

 • Чисельні методи та моделювання

Регламент  /  Робоча програма

 • Експериментальні методи дослідження матеріалів
Регламент  /  Робоча програма
 • Мікро- та наносенсори
Регламент  /  Робоча програма
 • Розрахунок і проектування систем формування потоків заряджених частинок
Регламент  /  Робоча програма