English Version

2 рівень вищої освіти, 6 рівень Національної рамки кваліфікації (ОКР магістр)

 

Галузь знань:     16 Хімічні та біологічні технології,

Спеціальність:  163 Біомедична інженерія;

Спеціалізація:   Біомедичні прилади та системи.

 

   This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Спеціальність відкрита за підтримки Європейської Комісії згідно проекту

BME-ENA (Biomedical Engineering Education Tempus Iniiative in Eastern Neighbouring Area)

Project number: 543904-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPCR

Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: дослідження, розробка,  конструювання, виробництво, випробування, експлуатація, ремонт, сервісне обслуговування, експертиза і сертифікація, оцінка відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, пов’язаних з ними штучних органів, біотехнічних і медико-технічних технологій, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для біології, медицини та медичного приладобудування.

Цілі навчання: підготовка фахівців здатних досамостійної, науково-дослідної, конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, експертної діяльності в галузі біомедичної інженерії, експлуатації біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення.

Теоретичний зміст предметної області: концептуальні засади дослідження, розробки, проектування, експлуатації, сертифікації, стандартизації біологічних та медичних приладів і систем, штучних органів і систем моніторингу та життєзабезпечення, використання біомедичних технологій та медичних інструментів.

Методи, методики та технології: біологічні та медичні технології, інформаційні технології для біології, медицини та медичного приладобудування, математичні і статистичні методи аналізу медико-біологічної інформації.

Інструменти та обладнання: біологічна та медична техніка, біомедичні вироби і біоматеріали медичного призначення, пов’язані з ними штучні органи, технічне та програмне забезпечення

АКТУАЛЬНІСТЬ

Сьогодні одним із основних напрямів розвитку країни є розробка медичної техніки та матеріалів медичного призначення, що потребує залучення високоосвічених фахівців зі  знаннями та навичками з  біології, медицини, медичної техніки, медичної електроніки, матеріалознавства. Медичні  заклади є користувачами великої кількості медичного обладнання, включаючи діагностичне, лабораторне, лікарняне, наркозно-дихальне, рентгено- і радіологічне, фізіотерапевтичне, апаратуру для миття і стерилізації, реабілітаційне обладнання та інші. Окрім цього інтенсивно розвивається інформатизація охорони здоров’я в Україні, що  також потребує відповідного статусу інженерних кадрів. В лікувальних закладах української системи охорони здоров’я існують сфери з невизначеними фахівцями, які часом залучені до дуже відповідальних лікувально-діагностичних процедур з використанням складної медичної техніки і агресивних технологій (апаратів штучного кровообігу, програмування штучних водіїв серцевого ритму, штучного серця, оптометричних досліджень і т.д.). За кордоном – це біомедичні інженери, що заповнюють в системі охорони здоров’я простір, пов'язаний з експлуатацією складної медичної техніки, оскільки лікарі не мають відповідної підготовки.

За вирішення інженерно-технічних проблем в охороні здоров’я відповідає окрема міждисциплінарна галузь науки і техніки  – «Біомедична інженерія», що поєднує інженерію і науки про життя.

Біомедична інженерія – це:

біомедичне обладнання і технології, біометрія, біоелектрика, медична електроніка і моніторинг, отримання і обробка біосигналів і медичних зображень, біоматеріали і біосумісність, сервісне обслуговування та технології експлуатації медичної техніки, біомеханіка, телемедицина, моделювання і симуляція, реабілітаційна інженерія, конструювання і проектування, комп’ютерна графіка, медична інформатика, клітинна і тканинна інженерія, лабораторна і аналітична техніка, аспекти легалізації (сертифікації) медичної продукції.

За  міжнародним стандартом освіта за спеціальністю «Біомедична інженерія» охоплює декілька напрямків:

  • біомедична інженерія (переважно дослідження, розробка, виробництво і матеріалознавство),
  • клінічна або медична інженерія (сертифікація, експлуатація і сервіс),
  • медична фізика (радіаційний контроль і захист від опромінення),
  • біомедична кібернетика і телемедицина (інформаційний простір охорони здоров’я),
  • медичні біотехнології (генна, клітинна, тканинна інженерія, вирощування органів).

Біомедичний інженер — працівник у сфері розробки,  конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, сервісного обслуговування, експертизи і сертифікації, оцінки відповідності технічним регламентам, стандартам біозахисту та біобезпеки біологічної та медичної техніки, біомедичних виробів і біоматеріалів медичного призначення, повязаних з ними штучних органів, біологічних і медичних технологій, а також відповідного програмного забезпечення та інформаційних технологій для біології, медицини та медичного приладобудування.

Біомедичні інженери відрізняються тим, що їх інженерна освіта з самого початку інтегрована з біологічною і медичною.

Біомедична інженерія поєднує інженерні підходи до розв’язання наукових задач та проектування з досягненнями медичної та біологічної науки задля забезпечення покращення здоров’я людини, підвищення якості її життя. Біомедична інженерія базується на прикладних дослідженнях та вирішує задачі створення спеціалізованих електронних засобів для обробки біосигналів, медичної візуалізації, моделювання та визначення умов терапевтичної дії тощо. Цей напрям тісно поєднує в собі окремі розділи електричної, хімічної, механічної та оптичної інженерії, які мають спільний об’єкт діяльності – розробку методів та технічних засобів дослідження живої субстанції.

ПІДГОТОВКА

При підготовці магістрів з біомедичної інженерії основна увага приділяється вивченню та практичному застосуванню біомедичних систем, вимірювальних приладів та сенсорів, систем обробки та відображення біомедичної інформації. Сучасні біомедичні інженерні системи обов’язково включають в себе ІТ складову – від чисельних методів моделювання біологічних об’єктів до інформаційних комп’ютерних експертних систем та телемедицини. Разом такий комплекс забезпечує сучасну якісну підготовку.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Фахівці з біомедичної інженерії успішно працюють у галузі медицини (медичні комп’ютерні пристрої і системи моніторингу, діагностики, терапії, хірургії, обробці даних, сигналів та зображення, моделювання органів, статистиці, телемедицини); у галузі охорони праці і рієлтерських послуг з місцем роботи у відділах охорони праці на виробництві, рієлтерських закладах; у галузі реабілітаційної інженерії (засоби догляду, тренажери, штучні органи) з місцем роботи у клініках, профілакторіях, центрах реабілітації.

                         Магістри 2017 року прийому

1.        ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1 Обов'язкові навчальні дисципліни
1 Іноземна мова
2 Організація наукової діяльності
  Усього
2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1 Обов'язкові навчальні дисципліни
2.1.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю
1 Інтелектуальна власність
2 Біохімія
3 Медична фізика
  Усього
2.1.2. Обов'язкові навчальні дисципліни за спеціалізацією (освітньою програмою)
1 Біологічні системи
2 Біомедичні вимірювальні прилади та сенсори
3 Біомеханіка
4 Біоматеріали
5 Методи обробки біомедичних сигналів
  Усього
2.2. Вибіркові навчальні дисципліни
163.1.1  Біоінформатика*
1 Програмне забезпечення для медичних приладів
2 Телемедицина
3 Чисельні методи та моделювання
4 Нейронні системи
5 Інформаційні комп'ютерні системи в медицині
6 Моделювання біофізичних процесів
163.1.2   Біомедичні прилади*
1 Біомедична електроніка
2 Ультразвук
3 Нанотехнології в медицині
4 Біоелектромагнетизм
5 Робототехніка
6 Радіаційні медичні прилади
  Усього
  Усього за дисциплінами професійної підготовки
3. Цикл практичної підготовки
4 Науково-дослідна практика
  Усього практичної підготовки
4. Атестація
1 Кваліфікаційна робота магістра
  Усього атестації
5. Цикл науково-дослідної підготовки
1 Академічне письмо та оприлюдення наукових результатів
2 Проектування біотехнічних систем
3 Проектування біотехнічних систем (КР)
4 Системи відображення біомедичної інформації

Завідувач кафедри наноелектроніки:
проф. Олександр Дмитрович Погребняк,
тел.: +38 0542 33-55-13 (каб. ЕТ-108а);
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Секретар кафедри наноелектроніки:
Демченко Анна Володимирівна
тел.: +38 0542 68-77-67(каб. ЕТ-110);
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Телефон декана факультету Електроніки та інформацйних технологій:
+38 0542 33-71-44
http://elit.sumdu.edu.ua/uk/