3 рівень вищої освіти, 8 рівень Національної рамки кваліфікації (ОКР аспірантура та докторантура)

Галузь знань:    104  Фізика та астрономія.

Спеціальність:  104.1 Фізична електроніка та іонно-променеві методи обробки матеріалів.

 

Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи,які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Фінансування

Фінансування підготовки докторів філософії у СумДУ здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів;

- за ваучерами;

- за кошти фізичних та юридичних осіб.

Набір документів для вступу

Для навчання на здобуття ступеня доктора філософії вступнику необхідно зібрати комплект документів:

- заява про участь у конкурсному відборі;

- дослідницька пропозиція за встановленою формою;

- копія документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (ОКР спеціаліста) і додаток до нього;

- копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

- 2 фотокартки 3х4 см;

- інші копії документів (стаття, патент, диплом).

Вступні випробування

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться у формі письмового тестування відповідними предметними комісіями та складаються з:

- вступного іспиту зі спеціальності;

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, або французької). Вступник, який має дійсний сертифікат TOEFL, IELTS, або Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Конкурсний відбір

Конкурсний відбір осіб на навчання у аспірантурі здійснюється за рейтингом, який визначається конкурсним балом.

КБ = 0,4∙ВІС+0,3∙ВІІ+0,2∙ДБ+0,1∙СБД,

ВІС – результат вступного іспиту із спеціальності (за 100-бальною шкалою);

ВІІ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ДБ – додаткові бали за особливі успіхи у науковій діяльності;

СБД – середній бал додатку до диплома магістра (спеціаліста) (за 100-бальною шкалою).

 

Для більш детального ознайомлення з правилами та умова вступу до аспірантури Сумського державного університету можна скористатися наступними посиланнями:

- Правила вступу до аспірантури на період з 01.03.2017 р. по 31.08.2018 р.;

- Сайт відділу аспірантури та докторантури Сумського державного університету (sumdu.edu.ua/ukr/scientific/postgraduate.html).