ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЯМИ 

163 "Біомедична інженерія" 153 "Мікро- та наносистемна техніка"

за освітньою програмою "Біомедичні прилади та системи"

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: Магістр з біомедичної інженерії

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

за освітньою програмою "Нанотехнології та біомедичні системи"

Ступені вищої освіти та назви кваліфікацій: Бакалавр мікро-та наносистемної техніки та Магістр мікро-та наносистемної техніки (ОПП)

Термін навчання: бакалавр - 3 роки 10 місяців

                            магістр - 1 рік 4 місяці

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації - загальна освіта в області біомедичних приладів та систем. Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного стану мікро-, нано- і біотехнологій та орієнтує на актуальні спеціалізації: біоінформатику  та біомедичні прилади.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації - загальна освіта в області мікро- та нансистемної техніки, а саме в фізичній електроніці, мікро- та нанотехнологіях й біомедичних системах. Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану фізики, фотоніки, електронних приладів і компонентів, матеріалознавства, мікропроцесорних технологій, електротехніки, мікро-, нано- та біотехнологій, орієнтує на актуальні спеціалізації: біомедичні технології та нанотехнології. Ключові слова: фізична електроніка, нанотехнології, біомедична електроніка, оптоелектроніка, інформаційні технології, мікропроцесорні системи, мікро- та наносистеми.

 Особливості програми - тісна співпраця з лікувально-діагностичними установами регіону з метою отримання практичних навичок сервісного обслуговування, ремонту та експлуатації сучасного біомедичного обладнання на реальних прикладах, проходження практичної підготовки з розробки і вдосконалення медичних приладів і систем з подальшим впровадженням результатів науково-практичних розробок в роботу медичних установ.  Особливості програми - поєднання теоретичних та практичних знань про інформаційні технології, фізичні процеси, матеріали і технології виготовлення електронних приладів, мікро- та наносистемної  техніки різноманітного, у тому числі фізичного, геліоенергетичного та біомедичного призначення на устаткуванні кафедральних лабораторій. Можливість стажування за кордоном і використання іноземної мови викладання.
Магістр з біомедичної інженерії має можливість навчання за програмою доктора філософії з біотехнології і біоінженерії, а також з близьких міждисциплінарних програм (прикладна фізика та наноматеріали, електроніка, телекомунікації, метрологія, інформаційно-вимірювальна техніка та інші) і програм з інженерії та інформатики.

Бакалавр мікро- та наносистемної техніки має право на освоєння магістерських програм з мікро- та наносистемної техніки, електроніки, міждисциплінарних програм, близьких до електроніки (автоматизація, приладобудування, телекомунікації, радіотехніка та інші), магістерських програм з біомедичної інженерії та інформатики.

Магістр з мікро- та наносистемної техніки має право на освоєння програм доктора філософії з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, а також з близьких міждисциплінарних програм (прикладна фізика і наноматеріали, електроніка, телекомунікації, біотехнологія і біоінженерія та інші) і програм з інженерії та інформатики.

Основні дисципліни:

 • Біохімія
 • Медична фізика. Радіологія. Радіотерапія. Захист від радіації
 • Організаційно-технічний супровід кар'єри спеціаліста високотехнологічної індустрії
 • Біомедична електроніка
 • Біомеханіка
 • Біомедичні вимірювальні прилади та сенсори
 • Біоматеріали та ін.

Із більш дельною інформацією можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.

 Основні дисципліни:

Бакалавр

 • Хімія
 • Твердотільна електроніка
 • Чисельні методи моделювання фізичних систем
 • Фізхімія наноструктур
 • Вакуумна та плазмова електроніка
 • Основи наноелектроніки
 • Методи аналізу медико-біологічної інформації
 • Наноінженерія та ін.

Магістр

 • Чисельні методи та моделювання
 • Комп'ютерніі технології в електроніці
 • Організаційно-технічний супровід кар'єри спеціаліста високотехнологічної індустрії
 • Самоорганізація у наносистемах
 • Електронні процеси у наноматеріалах
 • Практичні методи електронної мікроскопії та ін.


Із більш дельною інформацією можна ознайомитися за наступними посиланнями: БАКАЛАВР та МАГІСТР.