Аспіранти кафедри наноелектроніки Анна Пономарьова та Богдан Постольний були нагороджені дипломами за кращу наукову роботу, представлену молодим вченим (аспірантом) на 23-й Міжнародній Кримській конференції «НВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», що відбувалась у м. Севастополі 9-13 вересня.

Анна Пономарьова виступила з докладом «Моделювання стрічкового електронного пучка діодної електронно-оптичної системи приладів НВЧ» на секції з загальних питань електроніки НВЧ, а Богдан Постольний - «Дослідження багатошарових наноструктурних покриттів TiN/MoN з різноманітними товщинами моношарів та їх формування за допомогою C-PVD» секції наноелектроніки й наноматеріалів. Окрім цього на конференції були заслухані доповіді професора Перекрьостова Вячеслава Івановича, серед яких найбільший інтерес викликала робота «Формування 3D структур міді в стаціонарних умовах квазірівноважної конденсації». Також у конференції взяли участь аспіранти Іван Якущенко, Павло Коваль (кафедра наноелектроніки) та Олена Скордіна (кафедра електроніки та комп’ютерної техніки).

Під час конференції представники Сумського державного університету познайомилися з діяльністю провідних наукових центрів у галузі електроніки та представили учасникам результати своєї діяльності.

 

 

 

Інформаційний відділ каф. наноелектроніки