За науковими напрямами кафедра співпрацює з науковцями провідних університетів США, Німеччини, Італії, Угорщини, Чехії, Ізраїлю.

У результаті роботи кафедри між Карловим університетом, Інститутом фізики плазми Академії наук республіки Чехії (м. Прага) та СумДУ укладені договори, спрямовані на розширення співробітництва в галузі освіти та науки для сприяння розвитку навчального процесу та культурного обміну. В межах договорів здійснюється навчання студентів СумДУ в аспірантурі при цих установах та сумісне керівництво дисертаційними роботами.

У портфелі замовлень кафедри є також заявки на підготовку випускників для навчання в аспірантурі при Інституті фізики Чеської академії наук (м. Прага), Інституті магнетизму НАН України (м. Київ), Інституті металофізики НАН України (м. Київ), Інституті прикладної фізики НАН України (м. Суми). Щорічно 20-30% випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі цих провідних наукових установ та на кафедрі.

Університети-партнери:

Університет Халле, Німеччина

Білоруський державний університет, Білорусь

Бєлгородський державний університет, Бєлгород, Росія

Східно-Казахтанський державний технічний університет, Усть-Камєногорськ, Казахстан

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Люблінський технологічний університет, Польща

Національний центр дослідження матеріалів (NRIM), Цукуба, Японія.

Каунаський технологічний університет, Литва.