“Науково-дослідницька лабораторія нових технологій в фізиці та техніці НВЧ ім. проф. Г.С. Воробйова”

Тематики лабораторії: Теоретичне та експериментальне дослідження хвильових процесів у просторово розвинутих електродинамічних системах на базі  металодіелектричних періодичних структур елетронновакуумних  підсилювачів, генераторів і пристроїв елементної бази  НВЧ та КВЧ діапазону довжин хвиль; Теоретичні та експериментальні методи визначення параметрів потоків заряджених частинок; Розрахунок пристроїв електронної та іонної оптики.

Cклад лабораторії:
Керівник -доцент, кандидат фізико-математичних наук Рубан Анатолій Іванович;
 
Члени наукової групи
 • доцент, кандидат фізико-математичних наук Дрозденко О.О;
 • доцент, кандидат фізико-математичних наук Журба О.В;
 • доцент, кандидат фізико-математичних наук Петровський М.В;
 • доцент, кандидат фізико-математичних наук Кривець О.С.
Матеріальна база:
 • панорамні вимірювальні комплекси КСВН;
 • генератори НВЧ на довжини електромагнітних хвиль 9, 6 та 4 мм;
 • діючий макет  генератора дифраційного випрмінювання на довжину хивлі 4 мм;
 • діючий макет визначення параметрів електронного потоку за допомогою перехідного випромінювання;
 • електротехнічне, вакуумне устаткування та інструментарій для створення  макетів експериментальних установок  і проведення досліджень.
 
 

“Лабораторія вакуумних нанотехнологій ”

Тематики лабораторії: Теоретичне та експериментальне дослідження формування наносистем при переході речовини в сконденсований стан. Системи повної самоорганізації. Розробка газових сенсорів на основі наносистем типу нейронні мережі. Формування нанокомпозотів у вигляді багатокомпонентних і водночас багатошарових  покриттів.

Cклад лабораторії:

Керівник -професор, доктор технічних наук Перекрестов Вячеслав Іванович;

Члени наукової групи:

 • доцент, доктор фізико-математичних наук Космінська Ю. О.;
 • асистент, кандидат фізико-математичних наук Наталіч В. В.;
 • доцент, кандидат фізико-математичних наук (докторант)  Корнющенко Г. С.;
 • мнс, кандидат фізико-математичних наук Мокренко О. А.;
 • мнс, Дьошин Б. В.;
 • аспірант, Шевченко С. Т.;
 • аспірант, Рибалко Ю. О.;

Матеріальна база:

 • електронні мікроскопи ПЕМ-100 К, ПЕМ-100 М, РЕМ-102 Е;
 • вакуумні технологічні установки ВС-350, ВУМ-5 М;
 • діючий макети вимірювання сенсорних характеристик та характеристик літій-іонних акумуляторів;