104.1 Фізична електроніка та іонно-променеві методи обробки матеріалів

3 рівень вищої освіти, 8 рівень Національної рамки кваліфікації (ОКР аспірантура та докторантура)

Галузь знань:    104  Фізика та астрономія,

Спеціальність:  104.1 Фізична електроніка та іонно-променеві методи обробки матеріалів.