Наноелектроніка

Область електроніки, що займається розробкою фізичних і технологічних основ створення інтегральних електронних схем з характерними топологічними розмірами елементів менше 100 нанометрів.

Термін "наноелектроніка" логічно пов'язаний з терміном "мікроелектроніка" і відображає перехід сучасної напівпровідникової електроніки від елементів з характерним розміром в мікронной і субмікронной області до елементів з розміром в нанометровій області.

Актуальність

Комп'ютерні електронні біомедичні системи, комп'ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп'ютерна томографія, комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних - ось далеко не повний перелік сучасного біомедичного електронного обладнання, яке вимагає постійного вдосконалення та модернізації. Саме тому спеціалісти в галузі фізичної та біомедичної електроніки мають високі шанси працевлаштуватися на сучасному ринку праці.

Підготовка

Розробка нових електронних приладів та вдосконалення існуючих неможливі без поєднання фундаментальних фізико-математичних, медико-біологічних та медико-технічних знань. У процесі навчання студенти отримують глибокі знання комп'ютерної техніки та мікропроцесорів, а також унікальну міждисциплінарну підготовку в галузі дослідження, розроблення та експлуатації складного медичного обладнання, застосування сучасних медико-технічних інформаційних технологій, отримують знання з фундаментальних принципів функціонування живих систем.

Працевлаштування

Випускники спеціальності є спеціалістами широкого профілю, які можуть на сучасному рівні вирішувати задачі пов'язані з розробкою та експлуатацією приладів електронної техніки.